Thầy sửa bài

Bạn viết xong bài hát, nhưng vẫn thấy có gì đó chưa “đã” lắm, bạn muốn thầy Quang chỉnh chu cho bài hát này hoàn hảo nhất có thể.