Sản xuất demo

Bạn viết xong bài hát rồi, giờ làm gì tiếp ? bạn muốn phát hàng bài hát, bạn muốn gửi cho ca sĩ bạn yêu thích, bạn muốn “đóng gói” bài hát của bạn chuyên nghiệp

Cách thức mua dịch vụ

Cách chuyển tiền

Bạn được đảm bảo hoàn tiền, nếu không hài lòng dịch vụ.

0903344040 hotline