Lưu ý

Bước 3 :

Bấm vào đăng ký tài khoảng mới (bạn cần làm bước này để học bất kỳ khi nào bất kỳ đâu trọn đời)