Thầy Lương Bằng Quang

Trực tiếp dạy cho bạn, 1 kèm 1

Học phí

Giàm giá bên dưới chỉ áp dụng đến hết ngày 11-11-2018

Giải thích thêm

Trên là từng gói khoá học, nội dung học đều như nhau, chỉ khác nhau về số giờ bạn tiếp cận với thầy Lương Bằng Quang, giúp bạn chọn một mức học phí phù hợp

Đăng ký

Bạn điền vào mẫu bên đưới, Quang sẽ gửi miễn phí những video học hát mới ra cho bạn. Bạn có thể đăng ký học và sau đó gọi trực tiếp cho Quang để chọn giờ học phù hợp

0903344040

Zalo – Viber (chỉ nhắn tin, hạn chế gọi ! cám ơn)

Facebook thầy Quang
Địa Chỉ Học Hát

Bạn muốn

những điều thú vị khác tại Qacademy

Cách chuyển tiền

Bạn được đảm bảo hoàn tiền, nếu không nhận được hoặc không kích hoạt được khoá học

0903344040 hotline